FAQ

Sepatra importeert:
.xls
.xlsx
.csv
.ods
.xml (Sepa xml bestanden)

Sepatra exporteert:
Betalingsbestanden volgens de  Customer-to-Bank ISO20022 - “pain.001.001.03” richtlijnen
Incassobestanden volgens de Customer-to-Bank ISO20022 - “pain.008.001.02” richtlijnen


Dit verschilt per bank en per Sepatra versie. Bekijk uw licentie informatie en informeer bij uw bank

Een groep is een verzameling adressen. Als u in Sepatra een groep aanmaakt kunt u hier adressen uit uw adresboek aan toevoegen.

Een batch is een verzamelopdracht van één of meer betalingen/incasso's

Dat hangt af van welke versie u gekocht heeft.

In Sepatra kunt u via instellingen kiezen uit:
comma ","
punt comma ";"
TAB
Sluisteken "|"
Min teken "-"
Let er op dat uw velden omgeven zijn door aanhalingstekens als u merkt dat de import niet lukt. Zonder aanhalingstekens is het mogelijk dat comma's of andere tekens verkeerd worden geïnterpreteerd.


Ja, in "instellingen" kunt u aangeven hoeveel regels uit koppen bestaan.

Ja, via "Import adressen" kunt u een Excel of CSV bestand inlezen. U kunt van tevoren aangeven welke kolom welke informatie bevat.